. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Prof. dr. Erazim Kohák, Ph.D.
____________________

kohak@atlas.cz

 Erazim Kohák (foto)

Pracovní náplň:

Zpřístupnit klasickou husserlovskou fenomenologii českým čtenářům nejen historicky, nýbrž i jako nástroj soudobého filosofického myšlení. Tento úkol má tři složky. Zaprvé a zadruhé je třeba zpřístupnit dva nejzákladnější texty, Husserlovy Ideen I, Einführung in die reine Phänomenologie, a Ideen II, Phänomenologische Studien zur Konstitution, dobrým českým překladem. Přitom je třeba vytvořit odpovídající fenomenologické pojmosloví v duchu filosofické češtiny. Zatřetí je třeba připravit knihu, která by vyložila tyto dva texty společně s třetí, již přeloženou knihou, Krise evropských věd a transcendentální fenomenologie, jako způsob filosofického myšlení v duchu kritického myšlení v tradici Husserla, Masaryka, Rádla a soudobé kritické filosofie.

Výstupy:

monografie:ĘE. Kohák, Myšlenka a čin. Fenomenologie jako filosofický nástroj praktického poznání.

překlady:

Edmund Husserl: Ideje I.

Edmund Husserl: Ideje II.

 

:: Curriculum Vitae:

Narozen 21. 5. 1933 Praha; politický uprchlík (1948), do USA 1949; B.A. Colgate University 1954; Danforth Fellow, 1954 - 1958; M.A., PhD Yale University 1958, obor filosofie a teologie; odb. ast., Gustavus Adolphus College, 1958-60; odb. ast., doc., prof. Boston University, 1960-1994; senior fellow, IWM Vídeň, 1985; prof., katedra filosofie FF UK, 1991-1998; v důchodu od října 1998; člen red. rady i.al. Dissent Magazine, Husserl Studies, Environmental Ethics, Listy, Filosofický časopis; člen i.al. Amer. Philos.Assoc., Amer. Theolog. Assoc., Husserl Circle; nositel velké medaile i.al. UK, medaile Za zásluhy ČR.

Pracovní náplň: vysokoškolský učitel, vedl přednášky a semináře v prvním i druhém cyklu z oboru filosofie s důrazem na fenomenologii (zvl. Husserl, Heidegger, Ricoeur), sociální filosofii (zvl. teorie demokracie, Masaryk), filosofie sociálních věd (zvl. psychologie) a etika (zvl. environmentální etika). Administrativní odpovědnost za druhý cyklus studia filosofie na Boston University. Spisovatel, autor řady knih jak odborného, tak obecného zaměření, odborných a publicistických článků. Překladatel z češtiny, němčiny a francouzštiny do angličtiny, z němčiny do češtiny.

 

:: Monografie:

Jan Patočka - Philosophy and Selected Writings (1989, česky 1993)

Hesla mladých svišťů (1999, 2.vyd, 2000)

The Green Halo:ĘA Bird's Eye View of Ecological Ethics (1999)

, Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky (1998, 2. vyd. 2000)

Průvodce po demokracii (1997)

Hesla Erazima Koháka (1995, 1999)

Člověk, dobro a zlo (1994, 2000)

Život v pravdě a moderní skepse (1994, 1999)

 

Odkaz ve slovníku českých filosofů

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]