. .
:: HOME.
(home) Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
(home) > Projekty - hlavní stránka .
(home) > Projekty - hlavní stránka .
(home) menu:  [aktuality]  [publikace]  [lidé]  [cfb]
(home).. .
. cesta:    Home > Projekty > Konference . .
.
.

 

 

 

 :: Život jako fenomén. Freiburská fenomenologie v dialogu Východ -- Západ

20. - 24. července 2001, Freiburg i. Br.

První mezinárodní setkání z řady inter mundos - Freiburger philosophische Begegnungen

Pořádá Archiv Eugena Finka ve Freiburgu ve spolupráci s Centrem pro fenomenologii v Tokiu a Centrem pro fenomenologické bádání v Praze, pod patronací FREIBURGER DIALOGE)

Fenomén života, jak je fenomenologicky fixován v pojmech jako subjektivita a pobyt, dějinnost a žitý svět, ale rovněž 'Natursein', zdědila fenomenologie od Friedricha Nietzscheho, Wilhelma Diltheye, Paula Yorcka von Wartenburg, Williama Jamese a Henri Bergsona. Stěží bychom nalezli pojem, který by charakterizoval myšlení freiburské fenomenologie a jí inspirovaná fenomenologická hnutí v jiných zemích lépe, než prostý výraz "život".

Pokus fenomenologie, překročit ve své filosofii života pokusy předcházející, vedl především k tomu, že životu byla přiznána jeho vlastní racionalita, a že byl jak život, tak jeho tematizace ve vědě zbaven poskvrny iracionálna, jež na něm lpěla. Zkoumání fenomenologicky užitého pojmu života je nadto příhodným médiem, v němž lze jak tematizovat přijetí motivů freiburské fenomenologie ve filosofickém myšlení na Východě, tak ustavit pokračující dialog mezi západní a východní filosofií.

 

 
   

nahoru


 
   

V případě technických potíží, nefunkčních odkazů, apod. kontaktujte prosím webmastera.

[design by karmi]